Categorie Archief Releases

Cross Approach 7.0

Terug naar overzicht

Nieuw in Cross Approach 7.0:
Dynamische Risico Analyse.
Beoordeel impact op bedrijfsprocessen vanuit verschillende wetten en normen. Bepaal vervolgens of er reeds maatregelen genomen zijn of stel nieuwe maatregelen op om risico’s te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het principe van de Dynamische Risicoanalyse module is simpel:
– Op de horizontale as worden de verschillende aspecten/risico’s/onderwerpen uitgezet.
– Op de verticale as worden (in hoofdlijnen) de verschillende werkzaamheden genoemd.

Vervolgens wordt van elke combinatie besloten of er een impact is (Relevant/Niet relevant). Als deze eerste ronde klaar is dan weet je per aspect of deze relevant is voor de organisatie of niet.

Het zal duidelijk zijn dat de aandacht moet gaan naar de relevante aspecten. Uit de Matrix blijkt per aspect bij welke werkzaamheden dat speelt.

De volgende stap is om na te gaan van welke risico’s er sprake kan zijn en deze allemaal te (laten) benoemen. Om het af te maken kun je per aspect/risico aangeven of, en zo ja welke maatregelen al getroffen zijn om de kans of een mogelijk effect te beperken.

Cross Approach 6.5

Terug naar overzicht

In Cross Approach® is het mogelijk om documenten onderling te koppelen; bijvoorbeeld wetsartikelen met een wet of processtappen met een proces. Als documenten met elkaar gekoppeld zijn kunnen lezers van een handboek gemakkelijk naar een bovenliggend of onderliggend document springen.

Vanaf versie 6.5 kunnen deze koppelingen tevens als link in de flowchart van een document worden toegevoegd. Op deze manier wordt de lezer in staat gesteld om op basis van een element uit de flow het bijbehorende document, functiehandboek of functie taakomschrijving te openen. Tevens maakt dit de flowchart geschikt om documenten vanuit een organogram beschikbaar te maken.

No alt text provided for this image

In het onderstaande voorbeeld voeg ik een nieuwe document-koppeling toe in een bestaande flowchart.

In de flowchart-editor ga ik het element bewerken door op het element te dubbelklikken. In het veld “Koppeling” kan uit de gekoppelde documenten een item worden geselecteerd om beschikbaar te maken via het flowchart-element.

No alt text provided for this image

Om een nieuwe koppeling toe te voegen klik ik op “Nieuwe koppeling maken”. In het dialoogvenster kan ik uit alle documenten kiezen en één of meerdere items toevoegen om aan het huidige document de koppelen.

No alt text provided for this image

Na het selecteren van de het document wordt de koppeling aangemaakt en kan deze geselecteerd worden op het flowchart-element.

No alt text provided for this image

Als de dialoog “Element instellingen” gesloten wordt, wordt de koppeling zichtbaar door middel van een blauw icoontje. Na het opslaan van de flowchart is de koppeling beschikbaar voor lezers.

No alt text provided for this image

Cross Approach release 6.4

Terug naar overzicht

Persoonlijk Dashboard

Het persoonlijk dashboard geeft met handige tellers en meters precies aan wat moet worden uitgevoerd door de ingelogde gebruiker. Per functie wordt precies weergegeven wat de status is van uit te voeren taken, maatregelen en verplichtingen. In één oogopslag inzicht door een grafische weergave.Hoeveel acties staan er nog open? Naar welke acties moet mijn aandacht eerst uit gaan? Staan de tellers op groen? Dan ben ik helemaal bij. Wanneer er detailinformatie nodig is, kan uiteraard worden doorgeklikt naar het betreffende document, taak, afwijking, arbeidsmiddel of (gevaarlijke) stof.

Overzicht nieuwe meldingen

Het overzicht nieuwe meldingen geeft per Categorie en Type aan welke nieuwe (onbehandelde) meldingen zijn ingevoerd door andere lezers of schrijvers. Klik op de openstaande melding om de ingestuurde beschrijving van de melding te bekijken. Is er een foto meegestuurd? Dan wordt deze ook getoond. Wijs vervolgens een maatregel toe aan de collega die verantwoordelijk is voor de opvolging van de melding.

Revisiebeheer op documenten

Met behulp van revisiebeheer kan door de schrijvers in het systeem aan een nieuwe versie van een document worden gewerkt, terwijl voor de lezers uitsluitend de reeds gepubliceerde versie zichtbaar is. Wanneer de nieuwe versie klaar is, kan deze beschikbaar worden gesteld voor de lezers.