Corona

Uw eigen (Corona) Kennisbank.

Manage aanpassingen in procedures en werkinstructies snel voor al uw locaties/business units

De meeste ondernemers en organisaties staan op standje “financieel overleven”, maar dat is slechts één van de vele managementuitdagingen.
Denk daarbij maar eens aan:

 

– Verminderde functionaliteit van de (bedrijfs)locatie.
– Verminderde bereikbaarheid van uw locatie voor personen en goederen.
– Risico’s bij het weer in gebruik nemen van uw locatie (o.a. legionella)
– Verminderde inzetbaarheid van eigen personeel en (externe) deskundigen.
– Veranderingen van werkprocessen en andere producten en diensten.
– Verandering van inkoop- en verkoopkanalen en productspecificaties
– Kwaliteitsverlies van voorraden (grondstoffen, eindproduct en PBM’s)
– Herstart van processen en machines (ook koffieautomaten)
– Milieu impact (opslag en volume van afvalstromen)

Het is slechts een kleine greep van onderwerpen waarvoor er (tijdelijk) andere maatregelen en werkafspraken noodzakelijk zijn. Voor alle betrokkenen geldt dat het verstandig is om aanpassingen van de werkprocessen, en alle afspraken met een financiële impact, zo snel en volledig mogelijk vast te leggen.

Voor organisaties met één locatie

biedt onze Toolbox Corona management op ons Easy Compliancy platform een duidelijke structuur en eenvoudig beheer voor het vastleggen en delen van afspraken (ook door meerdere personen). Informatie over de tool voor de generieke Corona Management kennisbank is te vinden op de Easy Compliancy website. Met deze tool krijgt u binnen 15-30 minuten zicht op allerlei relevante (tijdelijke) “Corona” taken maar ook wie in de uitvoering van die taken een rol spelen (intern en extern). Lees meer…

Voor organisaties met meerdere locaties/business units

komen er, naast bovengenoemde uitdagingen, nog een aantal uitdagingen bij. Van een centrale organisatie wordt kennis en aansturing verwacht, maar meestal is dat door de verscheidenheid van locaties en verschillende situaties ter plekke niet met één aanpak te regelen. Er zijn voor een proces meerdere uitvoeringsscenario’s denkbaar om het voor de verschillende locaties/business units werkbaar te maken (en te houden).

Middels onze kennisbank leggen we de meest ideale uitvoering vast, en bieden tegelijkertijd de mogelijk om daar diverse uitvoeringsvarianten van toe te staan en welke aanleiding een variant kan veroorzaken. De organisatie houdt op deze wijze grip op de situatie en is bekend met alle varianten en de aanleidingen tot die varianten.

Bij proces aanpassingen wordt in de kennisbank het centrale document met alle varianten in één keer onderhouden. Dit kunnen tekstuele aanpassingen zijn, maar ook meer (of minder) varianten. Overigens kan een locatie of businessunit zelf ook eenvoudig van scenario wisselen als dat noodzakelijk mocht zijn, elke variant is al bekend (en goedgekeurd).