Cross Approach release 6.4

Cross Approach release 6.4

Terug naar overzicht

Persoonlijk Dashboard

Het persoonlijk dashboard geeft met handige tellers en meters precies aan wat moet worden uitgevoerd door de ingelogde gebruiker. Per functie wordt precies weergegeven wat de status is van uit te voeren taken, maatregelen en verplichtingen. In één oogopslag inzicht door een grafische weergave.Hoeveel acties staan er nog open? Naar welke acties moet mijn aandacht eerst uit gaan? Staan de tellers op groen? Dan ben ik helemaal bij. Wanneer er detailinformatie nodig is, kan uiteraard worden doorgeklikt naar het betreffende document, taak, afwijking, arbeidsmiddel of (gevaarlijke) stof.

Overzicht nieuwe meldingen

Het overzicht nieuwe meldingen geeft per Categorie en Type aan welke nieuwe (onbehandelde) meldingen zijn ingevoerd door andere lezers of schrijvers. Klik op de openstaande melding om de ingestuurde beschrijving van de melding te bekijken. Is er een foto meegestuurd? Dan wordt deze ook getoond. Wijs vervolgens een maatregel toe aan de collega die verantwoordelijk is voor de opvolging van de melding.

Revisiebeheer op documenten

Met behulp van revisiebeheer kan door de schrijvers in het systeem aan een nieuwe versie van een document worden gewerkt, terwijl voor de lezers uitsluitend de reeds gepubliceerde versie zichtbaar is. Wanneer de nieuwe versie klaar is, kan deze beschikbaar worden gesteld voor de lezers.

Over de auteur

Jan Willem Savalle author