Cross Approach 7.0

Cross Approach 7.0

Terug naar overzicht

Nieuw in Cross Approach 7.0:
Dynamische Risico Analyse.
Beoordeel impact op bedrijfsprocessen vanuit verschillende wetten en normen. Bepaal vervolgens of er reeds maatregelen genomen zijn of stel nieuwe maatregelen op om risico’s te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het principe van de Dynamische Risicoanalyse module is simpel:
– Op de horizontale as worden de verschillende aspecten/risico’s/onderwerpen uitgezet.
– Op de verticale as worden (in hoofdlijnen) de verschillende werkzaamheden genoemd.

Vervolgens wordt van elke combinatie besloten of er een impact is (Relevant/Niet relevant). Als deze eerste ronde klaar is dan weet je per aspect of deze relevant is voor de organisatie of niet.

Het zal duidelijk zijn dat de aandacht moet gaan naar de relevante aspecten. Uit de Matrix blijkt per aspect bij welke werkzaamheden dat speelt.

De volgende stap is om na te gaan van welke risico’s er sprake kan zijn en deze allemaal te (laten) benoemen. Om het af te maken kun je per aspect/risico aangeven of, en zo ja welke maatregelen al getroffen zijn om de kans of een mogelijk effect te beperken.

Over de auteur

Jan Willem Savalle author