Document module

U beheert in Word grote aantallen documenten in verschillende mappen. Na verloop van tijd zult u merken dat het steeds moeilijker wordt om de onderlinge verbanden in de gaten te houden en in welke documenten bepaalde (wettelijke) vereisten zijn uitgewerkt naar een praktische uitvoering.

Middels procedures, procesbeschrijvingen en instructies dient uw organisatie een beschrijving te geven van zaken die geregeld moeten worden. Maar ook waarom (beleid), hoe (werkinstructies) en welke personen (taken) daar een rol in spelen. Met Cross Approach® stelt u gemakkelijk deze elementen samen, maakt het onderhoud eenvoudig en behoudt u consistentie. Uw informatie is direct online inzichtelijk voor schrijvers, lezers en auditors.

Cross Approach:

  • Werkt met een duidelijke documentstructuur (doel, afbeelding, flowchart, tekst, etc.)
  • Knipt informatie (beleid, procedures, werkinstructies) op in veel kleinere maar zeer relevante onderdelen
  • Maakt onderhoud van links tussen documenten eenvoudig en consistent.
  • Kan eenvoudig meerdere handboeken, documentgroepen en koppelingen naar wetgeving en externe documenten beheren
  • Kan vanuit documenten koppelingen onderhouden naar systemen die door de organisatie in gebruik zijn (intern/extern)
  • Kent taken toe waardoor het systeem actueel blijft. (taken kunnen eenvoudig herverdeeld worden bij organisatie- of personeelswijzigingen)
  • Laat gebruikers eenvoudig commentaar geven als de inhoud van een document moet worden gewijzigd

 

Bedrijfsprocessen snel inzichtelijk

Middels stroomdiagrammen (flowcharts) kunt u uw bedrijfsprocessen snel inzichtelijk maken. Cross Approach® beschikt over een ingebouwde flowchart module, zodat elke schrijver en lezer daarvan gebruik kan maken.
U heeft voor Cross Approach® geen aanvullende software nodig (bijv. Microsoft Visio).

ARCI-Model

Binnen Cross Approach® wordt een specifieke versie van het ARCI-model gebruikt om in het geval van een afwijking automatisch de juiste personen daarvan op de hoogte te brengen. Daarvoor dienen op cruciale plekken in het Cross Approach® management specifieke ARCI rollen worden ingegeven.

In combinatie met de documentkoppelingen werken de ARCI rollen automatisch voor het document waar ze zijn ingegeven en ook voor alle onderliggende documenten.

Bij het plaatsen van een opmerking/afwijking bij een document zal Cross Approach® automatisch zoeken naar eerst benoemde (bovenliggende) “R” en “A” functionarissen.

Alle opmerkingen/afwijkingen in Cross Approach® worden automatisch gelogd.

 

Accountable
Functionaris die bevoegd is om in een proces veranderingen aan te brengen en/of specificaties aan te passen.

Responsable
Functionaris die verantwoordelijk is om een proces conform afspraken te laten verlopen (Compliancy)  en/of eventuele afwijkingen te herstellen (Non-Compliancy).

Consulted
Functionaris die input moet geven indien een proces dient te worden aangepast.

Informed
Functionaris die geïnformeerd dient te worden indien in een proces wijzigingen zijn aangebracht.