Dymara

Het Dymara® 10 -Stappenplan voor de preventiemedewerker

 1. Selecteer de Arbokaternen (Deze zijn in de toolbox al voor u uitgewerkt).
 2. Benoem uw bedrijfsprocessen en per proces de verschillende processtappen.
 3. Geef per stap aan welke eisen relevant zijn (Impact analyse).
 4. Beschrijf de mogelijke zwakke punten.
 5. Bereken per punt een risicoscore (F&K) en houdt geen rekening met al genomen maatregelen.
 6. Doe de berekening opnieuw en houdt nu wel rekening met genomen maatregelen.
  Is de risicoscore nu acceptabel?
  Zo ja, prima.
 7. Is de risicoscore nog te hoog, voeg dan nieuwe maatregelen toe totdat deze risicoscore wel acceptabel is.
 8. Start de nieuwe maatregelen (Plan van aanpak)
 9. Schakel, indien nodig/gewenst een kerndeskundige is om het proces te bespreken en te laten toetsen.
 10. Verwerk de opmerkingen van de kerndeskundige in uw plan van aanpak.