Cross Approach Enterprise

Gebruik corporate richtlijnen maar pas ze aan op locatie/afdelings-omstandigheden.
Uw organisatie heeft natuurlijk de nodige procedures/werkinstructies/formulieren. Op ‘corporate-niveau’ heeft u al vastgelegd hoe er gewerkt wordt. U wilt dat die zaken die bedrijf breed van toepassing zijn ook overal zo worden geïmplementeerd.

Maar niet alles dat u heeft bepaald is overal van toepassing. En vaak gelden er op specifieke afdelingen en/of locaties mogelijk aanvullingen of afwijkingen. Per locatie of afdeling kunnen aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd of bijv. specifieke externe partijen zijn betrokken. Per locatie of bedrijfsunit zijn andere personen verantwoordelijk, gelden specifieke locatie- of bedrijfsproces gerelateerde zaken. Juist door de corporate richtlijnen te integreren met locatie/afdeling specifieke regelingen en daar de juiste decentrale verantwoordelijken aan te koppelen gaat uw compliancy systeem echt werken.

Uw corporate richtlijnen worden in Cross Approach Multi-site als een soort kennisbank geïmplementeerd. Bij het inregelen van een specifieke locatie genereert men een lokaal systeem eenvoudig vanuit de centrale kennisbank en past deze aan op de lokale/specifieke situatie.

De registraties, betrokken personen, de meldingen, de formulieren, de taken etc. zijn zo specifiek en worden maximaal herkend en gebruikt per afdeling. Meldingen die collega’s doen komen direct bij de juiste persoon terecht.

Conversie/Opstart Consult
Bij de start van Cross Approach Multi-site helpen wij u om uw bestaande beleidsstukken, procedures, werkinstructies en formulieren centraal in het systeem in te brengen. Zeg maar uw eigen kennisbank. We maken samen met u een eenvoudige vragenlijst waarmee uw decentrale locatie/afdelingen alle centrale aspecten die van toepassing zijn eenvoudig kopiëren en hun eigen variabelen, procedures/instructies en personen eenvoudig kunnen invoegen en koppelen.

Het inregelen van een omgeving per locatie is zo vaak een kwestie van een uurtje werk en vereist niet meer dan kennis van het eigen bedrijfsproces en de lokaal beschikbare medewerkers.

Informatie op maat
Uw medewerkers krijgen zo precies die informatie die voor hen van toepassing is. Alleen taken die lokaal relevant zijn worden gegenereerd/bewaakt. Specifieke benamingen, relevante personen, specifieke bijgehouden registers van voortgang/wijzigingen. Meldingen gaan per definitie over de eigen omgeving van de medewerkers en komen bij de voor hen relevante personen voor opvolging.

Efficiency in compliancy management
Al datgene dat u voor uw hele organisatie beschikbaar wilt maken beheert u centraal.  De centrale beheerders kunnen bovendien eenvoudig het gebruik en de voortgang van decentraal uit te voeren taken bewaken.