Historie

Het product Cross Approach® is als sinds 1992 operationeel en heeft diverse updates en upgrades doorgemaakt. In de periode 1998 – 2012 hebben meer dan 2000 organisaties een licentie gehad op Cross Approach® of één van haar afgeleide producten. De eerste versie van het programma Cross Approach® is ingezet als kennisbank voor de productie van milieuzorgsystemen op maat. Deze “papieren” handboeken kwamen tot stand via een dialoog van vragen en antwoorden middels een invoer programma op diskette, waarbij elk antwoord voor de beschikbare kennisbank een trigger was om nieuwe tekst en/of een bepaalde tekstvariant te genereren.

Naast het “universele” management deel binnen de desktopversie van Cross Approach® zijn vanaf 2002 diverse slimme uitbreidingen aan Cross Approach® toegevoegd, die later ook als zelfstandige internetapplicaties op de markt zijn gebracht, concreet:

– Gevaarlijke stoffen module(1)
– Energie- en afvalregistratie module
– Arbeidsmiddelen module
– Module voor personen, functies en competenties (2)
– Auditmodule (3)

(1) De module “gevaarlijke stoffen” is door KMO doorontwikkeld als een internetapplicatie on der de naam www.toxic.nl . Het concept “Toxic.nl” is sinds 2014 nu een product van Sdu.

(2) De module “personen en competenties” is door KMO doorontwikkeld tot een internet applicatie onder de naam www.farao.nl . Het concept “Farao” is nu eigendom van HRDigital

(3) De auditmodule is door KMO Solutions BV doorontwikkeld tot een volwaardige internet applicatie Regis’t®, www.regist.nl , die als basis dient voor diverse branche RI&E systemen met meer dan 10.000 aangesloten bedrijven. Het “Regis’t®” concept is sinds 2018 eigendom van Total Specific Solutions.