Meldingen module

Gebruik de melding module om afwijkingen, gevaarlijke situaties, incidenten, ongevallen etc. te melden. Vanuit het dashboard heeft elke gebruiker de mogelijk om direct een melding te doen. Hier wordt het onderwerp en de omschrijving gevraagd. Ook is er de mogelijkheid om een bijlage of afbeelding toe te voegen. Vervolgens komt deze melding bij de behandelaar(s) terecht. Deze classificeert de melding en besluit of er opvolging gewenst/noodzakelijk is en wie actie dient te ondernemen.

Indien de melding betrekking heeft op een specifieke procedure, arbeidsmiddel of stof, wordt deze gekoppeld. Meldingen en opvolgingen worden zo voor een ieder in de organisatie direct zichtbaar. Beheerders kunnen de voortgang van de meldingen en eventuele opvolging bewaken. Ook kunnen betrokken medewerkers op de hoogte worden gesteld wanneer er actie gewenst is.