Ons werk

Breed inzetbaar Calamiteitenplan voor de KWBN

Een calamiteitenplan is in Nederland wettelijk verplicht bij de organisatie van een evenement. Het brengt het evenement, de veiligheidsrisico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen in kaart. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de veiligheidsorganisatie die daarvoor noodzakelijk is. Gemeenten stellen een calamiteitenplan steeds vaker als eis voor een vergunningaanvraag. Los daarvan is het een handig hulpmiddel om een veilig en verantwoord evenement te organiseren. Het dwingt je als organisatie om goed na te denken over (veiligheids)aspecten waarbij je misschien nog nooit eerder hebt stil gestaan en die vervolgens goed te regelen.

Cross Approach® Handboek AVG op maat

AVG Op Maat is ontwikkeld om organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en/of opslaan te ondersteunen in het tot overeenstemming komen en blijven met de AVG. Wij gaan verder dan alleen een privacyverklaring. Het instrument maakt alle AVG-taken voor uw organisatie inzichtelijk en wij kunnen u met deskundig advies ondersteunen bij de implementatie.

Meer informatie op https://avg-opmaat.nl