Software

U beheert in Word grote aantallen documenten in verschillende mappen. Na verloop van tijd zult u merken dat het steeds moeilijker wordt om de onderlinge verbanden in de gaten te houden en in welke documenten bepaalde (wettelijke) vereisten zijn uitgewerkt naar een praktische uitvoering.

Middels procedures, procesbeschrijvingen en instructies dient uw organisatie een beschrijving te geven van zaken die geregeld moeten worden. Maar ook waarom (beleid), hoe (werkinstructies) en welke personen (taken) daar een rol in spelen. Met Cross Approach® stelt u gemakkelijk deze elementen samen, maakt het onderhoud eenvoudig en behoudt u consistentie. Uw informatie is direct online inzichtelijk voor schrijvers, lezers en auditors.

Vraag een demo aan

Bedrijfsprocessen snel inzichtelijk

Middels stroomdiagrammen (flowcharts) kunt u uw bedrijfsprocessen snel inzichtelijk maken. Cross Approach® beschikt over een ingebouwde flowchart module, zodat elke schrijver en lezer daarvan gebruik kan maken.
U heeft voor Cross Approach® geen aanvullende software nodig (bijv. Microsoft Visio).

Geen Externe applicaties/licenties of ICT-beheer nodig.
Cross Approach® is een SaaS applicatie (Software As A Service), wat wil zeggen dat de software volledig via internet te gebruiken is (“in de cloud”).

Uw data is volledig veilig door het gebruik van gecertificeerde datacenters en periodieke controle van onze software door externe security specialisten, daarnaast neemt Cross Approach deel in AON Cybercrime solutions

 

 

Opmerkingen en afwijkingen melden

Gebruikers zien altijd de laatste actuele stand van zaken. De informatie kan aan specifieke gebruikers(groepen) worden getoond. Auditors kunnen tijdelijk en plaats-onafhankelijk toegang krijgen tot de informatie.

Via “Opmerkingen” kan per document ook de document historie worden ingezien (Wijzigingen en wie vragen en of verbetervoorstellen hebben gedaan).

Voordeel van de online omgeving is dat iedere gebruiker van Cross Approach® opmerkingen kan plaatsen en afwijkingen kan melden. Cross Approach® logt deze opmerkingen en zorgt middels email dat de verantwoordelijke personen op de hoogte worden gebracht van een opmerking en/of klacht.
Nadat een opmerking/afwijking is verwerkt ontvangt de inzender een email bericht  met daarin informatie over de ondernomen actie.

De consistentie van informatie borgen

Doordat u logica in de documenten aanbrengt zoals koppelingen naar normen, uitwerkingen naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden maar ook een begrippenlijst, functienamen en takenplanning, houdt u uw systeem eenvoudig  consistent.

Cross Approach® geeft helder aan welke taken er in een bepaalde periode dienen te worden uitgevoerd en wat daarvan de status is. Middels email worden de betrokken personen op de hoogte gehouden van de status van hun taken.

 

ARCI-Model

Binnen Cross Approach® wordt een specifieke versie van het ARCI-model gebruikt om in het geval van een afwijking automatisch de juiste personen daarvan op de hoogte te brengen. Daarvoor dienen op cruciale plekken in het Cross Approach® management specifieke ARCI rollen worden ingegeven.

In combinatie met de documentkoppelingen werken de ARCI rollen automatisch voor het document waar ze zijn ingegeven en ook voor alle onderliggende documenten.

Bij het plaatsen van een opmerking/afwijking bij een document zal Cross Approach® automatisch zoeken naar eerst benoemde (bovenliggende) “R” en “A” functionarissen.

Alle opmerkingen/afwijkingen in Cross Approach® worden automatisch gelogd.

 

Accountable
Functionaris die bevoegd is om in een proces veranderingen aan te brengen en/of specificaties aan te passen.

Responsable
Functionaris die verantwoordelijk is om een proces conform afspraken te laten verlopen (Compliancy)  en/of eventuele afwijkingen te herstellen (Non-Compliancy).

Consulted
Functionaris die input moet geven indien een proces dient te worden aangepast.

Informed
Functionaris die geïnformeerd dient te worden indien in een proces wijzigingen zijn aangebracht.

Uw organisatie is dynamisch en met de tijd komen ook andere Inzichten. Met Cross Approach® kunt u eenvoudig alle documenten herindelen naar elke andere gewenste structuur.

Cross Approach® is door zijn unieke concept direct inzetbaar. De duidelijke structuur maakt het mogelijk voor personen zonder veel kennis van het beschrijven van een management systemen, toch te komen tot documenten die volwaardig binnen elk management systeem toepasbaar zijn.

Het Cross Approach® concept is in het verleden succesvol ingezet door studenten en  consultants voor diverse toepassingen (Denk daarbij aan: Milieu, VCA, AO-IC, Kwaliteit, Brandveiligheid, ARBO etc.). Na oplevering van een project kan een bedrijf daarna zelf het systeem onderhouden en desgewenst verder uitbreiden.

De unieke structuur staat het ook toe dat meerdere partijen, onafhankelijk van elkaar met Cross Approach® kunnen werken en hun informatie met elkaar kunnen delen. Als organisatie kunt u de rechten zeer eenvoudig instellen en beheren, zonder specifieke ICT kennis. Hetzelfde geldt ook voor het online beschikbaar stellen van uw bedrijfsinformatie buiten uw eigen bedrijfsnetwerk om.  Door een persoon een persoonlijke inlogcode te verstrekken kan hij/zij altijd informatie raadplegen, totdat u het account afsluit.

Cross Approach® zorgt tevens dat een (externe) gebruiker een sterk password gebruikt, middels een indicator wordt de sterkte van een wachtwoord aangegeven.