Stoffen module

Veel organisaties gebruiken (gevaarlijke) stoffen in hun bedrijfsprocessen. Motorolie, reinigingsmiddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen. Vergeet ook de stoffen met een natuurlijke oorsprong (biologische agentia) niet: schimmels, bacteriën, virussen, bloed, vlees, urine, ontlasting, etc. Ook hiervoor is het belangrijk dat uw medewerkers goed en snel geïnformeerd worden over toepassing en hoe er mee om te gaan. Cross Approach helpt u ook dat eenvoudig en eenduidig in te richten.

Bij het invoeren van (gevaarlijke) stoffen kunnen de relevante GHS-symbolen uit een bibliotheek gekozen worden die overeen komen met de geüploade MSDS-bladen van de stof. Ook kunnen net zoals in de middelenmodule, de Persoonlijke Beschermingsmiddelen symbolen gekozen worden die horen bij de classificatie van de betreffende stof.

De (wettelijke) verplichtingen die gelden voor opslag, gebruik en verwijdering kan men per stof vastleggen. Indien gewenst, worden deze verplichtingen automatisch herhaald door middel van een ingegeven frequentie. De contactgegevens van de producent van de stof en de leverancier kunnen ook worden bijgehouden per stof.